Close

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA IPS
20 WRZEŚNIA 2017 (środa),
Miejsce: Aula, parter w budynku Starej Biblioteki UW,
dziedziniec główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

10.00–11.00 Rejestracja i kawa powitalna

11.00–12.30 Otwarcie Konferencji i wystąpienia

Powitanie i wprowadzenie do konferencji – dr hab. prof. UW Jacek Męcina – Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej

Pan dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Pan dr hab. prof. UW Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Wystąpienia zaproszonych Gości:

Pan dr hab. Marek Rymsza – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Pan Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Pan prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Przedstawiciel samorządu studentów IPS

12.30–14.00 – I Panel dyskusyjny

Potencjał i dorobek Instytutu Polityki Społecznej a perspektywy rozwoju badań w tym obszarze

Moderator: dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Uczestnicy panelu:

2. prof. dr hab. Gertruda Uścińska

3. prof. dr hab. Józef Orczyk

4. prof. dr hab. Piotr Błędowski

5. dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg

Jakie priorytety w polityce społecznej powinny być realizowane w najbliższych 5 latach?

1. RUNDA 1: Jakie są najważniejsze zadania dla polskiej polityki społecznej w perspektywie najbliższych 5 lat? [wystąpienia 5-minutowe]

2. RUNDA 2: Jakie są najważniejsze ograniczenia i bariery w realizacji przedstawionych zadań? Jakie czynniki będą sprzyjały ich realizacji? [wystąpienia 10-minutowe]

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.30 – II Panel dyskusyjny

„Welfare state w czasach globalizacji i europeizacji – spojrzenia badawcze, racja bytu”

Moderator: Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł

Uczestnicy panelu:

1. prof. Tomasz Inglot

2. prof. dr hab. Ewa Leś

3. dr Maria Theiss

Problematyka i pytania generalne, na które szukamy odpowiedzi:

Wystąpienia panteistów i dyskusja będą koncentrować się wokół dwóch głównych pytań-zagadnień:

1. Jakie kierunki, ujęcia i nurty badawcze dominują w analizach współczesnego państwa opiekuńczego na świecie? Jaka jest przydatność tradycyjnych podejść, szkół naukowych i paradygmatów teoretyczno-metodologicznych? Na czym polegają nowe spojrzenia na politykę społeczną w rozwiniętych państwach zachodnich w drugiej dekadzie XXI w.?

2. Czy welfare state jest jeszcze w ogóle możliwe w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych, transnarodowych, integracyjnych w skali Europy? W jaki sposób np. dumping socjalny, turystyka zasiłkowa (benefit tourism), ucieczka podatków czy delokalizacja miejsc pracy za granicę podważają suwerenność i sensowność krajowej polityki społecznej? Jaka w obliczu tych nowych wyzwań powinna być rola w rozwiązywaniu kwestii społecznych trzech sektorów: państwowego, rynkowego i obywatelskiego, a także relacje między nimi?

16.30 – 17.00 Dyskusja otwarta i zakończenie konferencji


18.00 – Uroczysta laudacja jubileuszowa, koncert

19.30 – Uroczysta kolacja i spotkanie z absolwentami IPS

20.30 – Hyde Park – forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności słowa (pod warunkiem nieobrażania „Króla i Królowej”)

21.00 – Aukcja na cel społeczny

22.30 – Zakończenie części oficjalnej

Miejsce: Hotel Gromada Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa