Close

Formularz zgłoszeniowy

Czy wystawić fakturę?
TakNie

DANE DO FAKTURY

Koszty udziału w konferencji i rejestracja

Opłaty

Opłata dla absolwentów - 250 zł (konferencja + kolacja)Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników - 250 zł (konferencja + kawa powitalna + obiad + komplet publikacji z okazji Jubileuszu)Kolacja - 300 złPakiet konferencyjny (Konferencja + Wydarzenie wieczorne) - 500 zł (Laudacja zbiorowa na cześć polityków społecznych, wręczanie wyróżnień, koncert, uroczysta kolacja, Zlot Absolwentów Polityki Społecznej, Aukcja na cel społeczny)Pakiet konferencyjny dla firm - 750 zł (IPS firma + imię i nazwisko)

Oferta specjalna
Pakiet zbiorowy – udział w konferencji 5 osób – 1000,00 złPakiet zbiorowy – pakiet konferencyjny dla 5 osób (konferencja + wydarzenie) – 2000,00 zł

Doktoranci i studenci, Partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodawców), NGO
konferencja – 100 zł

Pracownicy Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, ZUS, PFRON, Agencji Zatrudnienia –
konferencja 200 złpakiet konferencyjny (konferencja + wydarzenie) – 500,00 zł

 

Rejestracja do 1 sierpnia 2017 roku

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie http://ips40lat.uw.edu.pl w zakładce: rejestracja

Opłaty konferencyjne należy wpłacać na konto Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z dopiskiem IPSkonferencja, IPSpakiet lub IPSofertaspecjalnakonferencja, IPSofertaspecjalnapakiet + imię i nazwisko

Konto bankowe: 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365

Zwrotnie otrzymacie Państwo fakturę i (po wyborze takiej opcji) zaproszenie na kolację.

Sekretariat: Instytut Polityki Społecznej, WNPiSM UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, tel./faks (22) 826 66 52 lub tel. (22) 55 20 286;
e-mail: ips@uw.edu.pl, www.politykaspoleczna.pl