Close

40 Lat

Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW

Szanowni Państwo!

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest placówką naukową z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, która w 2017 roku obchodzi swoje 40-lecie! Warto przypomnieć krótką historię tej najstarszej w Polsce akademickiej placówki.

W 1969 r. utworzono Zakład Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych UW. W 1975 r. Zakład ten przekształcono w Katedrę, a w 1977 r.  – w Instytut. Instytut w swoim dorobku posiada ponad 60 publikacji, w tym periodyki „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskuje”; Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego „Zabezpieczenie społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”; Zeszyty Naukowe Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Społeczeństwo obywatelskie. Badania – Praktyka – Polityka”. W dorobku Instytutu jest ponad 30 dużych projektów badawczych skoncentrowanych na następujących obszarach badań: warunki życia ludności, międzynarodowa polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne i różne aspekty rozwoju ubezpieczeń społecznych,  bezrobocie i rynek pracy, stosunki pracy i dialog społeczny, organizacje pozarządowe, podmioty polityki społecznej, polityka senioralna, polityka rodzinna oraz łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, lokalna polityka społeczna, pomoc społeczna.

W okresie 1977– 2016 w Instytucie pracowało ponad 100 pracowników naukowych, których rola i znaczenie dla rozwoju polityki społecznej w Polsce, ale i za granicą są trudne do przecenienia. Wśród wybitnych polityków społecznych związanych z naszą placówką warto wymienić Prof. Prof. Prof. Ludwika Krzywickiego, Wacława Szuberta, Antoniego Rajkiewicza, Mariana Franka, Andrzeja Piekarę, Stanisława Czajkę , Jana Daneckiego. Instytut rozwija międzynarodowe kontakty z wieloma uczelniami europejskimi, zwłaszcza żywa tradycja współpracy z ośrodkami naukowymi badawczymi z Niemiec, ale także w dorobku Instytutu jest współpraca z placówkami naukowymi z USA, Kanady, Japonii, Rosji i Ukrainy. Wielu pracowników blisko współpracuje z PAN, będąc członkami Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Komitetu Badań nad Migracji i Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus”. Nasza placówka współpracuje ze wszystkimi kluczowymi ośrodkami badawczymi akademickimi w Polsce, m.in. z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytetami Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika, Łódzkim, Śląskim, Wrocławskim.

Instytut Polityki Społecznej ma bardzo bogaty dorobek dydaktyczny, przygotowując na kierunkach polityka społeczna i organizowanie rynku pracy kadry do pracy w wielu instytucjach centralnych od KPRM poprzez MRPiPS i instytucjach szeroko rozumianej polityki społecznej (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, działy HR, agencje zatrudnienia), kształcąc zarówno młodych ludzi bezpośrednio po maturze, jak i praktyków pragnących poszerzyć swoje doświadczenia zawodowe o wiedzę teoretyczną. Instytut oferuje studia na kierunkach Polityka Społeczna oraz Organizowanie Rynku Pracy, podyplomowych studiach z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy społecznej oraz studiach III stopnia (doktoranckich).

W 2017 roku będziemy świętowali 40-lecie Instytutu Polityki Społecznej UW. Z tej okazji 20 września planujemy organizację obchodów 40-lecia Instytutu Polityki Społecznej, która zgromadzić powinna polityków społecznych z całego kraju, przede wszystkim z bliskich nam innych ośrodków badawczych i akademickich. Nikogo komu bliskie są cele i ideały polityki społecznej nie może zabraknąć na tych uroczystościach.

Za Komitet Organizacji  Obchodów 40-lecia Instytutu Polityki Społecznej

Prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej

Ramowy program obchodów 40 lecia Instytutu Polityki Społecznej
Konferencja Naukowa 40 lat Instytutu Polityki Społecznej

Dorobek naukowy i nowe wyzwania badawcze i dydaktyczne

Uroczystość wręczenia

Uroczystość wręczenia wyróżnień i podziękowań pracownikom i przyjaciołom z innych ośrodków badawczych i akademickich

Uroczysta kolacja i wydarzenie na 40 lecie IPS
Informacje organizacyjne

Wyślij do nas zapytanie

Imię (wymagane)

Email (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość